Agro-ecologie op landgoederen 2017-06-16T22:11:05+00:00

Project Description

Waarom is dit project belangrijk?

Landgoederen staan in deze tijd voor vele uitdagingen. Financieel is er weinig speelruimte en kansen liggen meestal niet voor het oprapen. In een complex speelveld van regelgeving, marktafhankelijkheid, eventuele erfkwesties en afnemende subsidies is het niet eenvoudig om te innoveren. Vanzelfsprekend gaat vaak de aandacht vaak naar de gebouwen, maar er liggen ook kansen voor innovatie op goedkope natuurgronden.Agro-ecologie biedt de mogelijkheid om het land vruchtbaarder en aantrekkelijker te maken met een variëteit aan productieve soorten zodat deze gronden op termijn op een duurzame manier rendabeler worden. Agro-ecologie wordt steeds meer toegepast als een manier om uit de systemische crisis te komen door voedsel- / grondstoffenproductie en natuur met elkaar te verbinden.

Wie pakken deze vraag op?

Afgelopen voorjaar hebben een flink aantal landgoederen, onder leiding van Frank Gorter, rentmeester van landgoed Welna, samen met de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de vereniging van Bos- en Natuurterreinen (VBNE) en Hogeschool Van Hall Larenstein zich over deze vraag gebogen. En daar kwam uit dat die vraag eigenlijk niet anders is op te lossen dan door gewoon eens te gaan experimenteren en tijdens dat experiment zaken als regelgeving, de combinatie met open toegankelijkheid en beheer te onderzoeken. Ook bedacht men daar dat de antwoorden ook wel eens per soort landgoed anders zouden kunnen uitpakken. Het ene terrein bijvoorbeeld is geschikt voor voedselbossen, het andere voor bosranden en heggen.

Wat doen we?

Drie landgoederen in Gelderland gaan dit experiment nu aan. We gaan zelf leren hoe we voedselbossen kunnen ontwikkelen in bestaande natuur. Samen met voedselbosexperts Wouter van Eck en Fransjan de Waard ontwikkelen we een cursus waarin het leernetwerk van voorjaar 2016 zijn vervolg gaat krijgen. Niet wachten op subsidies maar gewoon beginnen, leren van de meesters en experimenteren op eigen land.

Behalve kennis spelen ook aspecten als lokale, provinciale en Europese regelgeving, vererving en opvolging grote rollen bij het veranderen van bestaande werkelijkheden. We zijn nog op zoek naar middelen om hier op een goede manier onderzoek naar te kunnen doen. Partijen die ons bij de invulling en financiering hiervan willen bijstaan zijn van harte welkom.

of neem contact op met Frank Gorter of Marieke Karssen.


Frank Gorter


Kien Van Hövell Tot Westervlier


Marieke Karssen


Wouter van Eck


Joke Obbink-Tenkink


Fransjan de Waard

Leave A Comment