Online marktplaats Food Value 2017-06-27T19:51:44+00:00

Project Description

Wat is Food Value?

Food Value is een online marktplaats die het mogelijk maakt om een online voedselcommunity te maken van en voor en door professionals binnen de ecologische voedselketen. De tool helpt om samen grotere schaal en meer vertrouwen in elkaar te ontwikkelen. In de tool gaat de zo duurzaam en kort mogelijke voedselketen met elkaar samenwerken met ook als doel om zoveel mogelijk samen en zo lokaal mogelijk tot een steeds rijker product te komen.  Een keten van vertrouwen dus, in plaats van een keten waarin de winkel het voor het zeggen heeft.

 

Wie maakt Food Value?

De online tool Food Value wordt ontwikkeld door The Plant. Voor de eerste grote testfase, waarin boeren, transporteurs, product-verrijkers en winkels samen kijken of en hoe het allemaal echt werkt, heeft The Plant, samen met partners als Gemeente Arnhem, Van Hall Larenstein, stichting Ortus en Van Akker naar Bos, als gezamenlijk opererende groep een Gelderse POP3 innovatieve concepten subsidie aangevraagd die in het voorjaar 2017 is toegekend. Het project zelf gaat op officieel op 11-9 begonnen. We hebben nu 15 boeren, winkels, transporteurs en horecabedrijven die met ons meetesten. Er is nog plaats voor 5 bedrijven. We hebben voldoende boeren en horeca, maar kunnen nog goed winkels, transporteurs en met name verrijkers (een slager bijvoorbeeld) gebruiken. Ben jij een ondernemer in de agro-ecologische sector of wil je met de producten uit deze landbouw verder werken, en wil je met ons test/ontwikkeltraject meedoen? Stuur dan een mail naar info@theplant.nl.

De kernvraag van het project is: hoe krijgen we een succesvolle korte voedselketen waarin aandacht is voor alle aspecten van People, Planet en voor iedereen gezonde Profit en hoe kan een online tool hier een ondersteunende of zelfs versterkende rol in spelen? Een ding is zeker: 2017 zal veel antwoorden brengen.


Marieke Karssen


Mariska Slot


Steven Koster


Pauline Pels


Muriël Simonis

vlag Europese Unie

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Leave A Comment