Voedsel uit het bos2018-08-30T18:25:52+00:00

Project Description

Waarom is dit project belangrijk?

Landgoederen staan in deze tijd voor vele uitdagingen. Financieel is er weinig speelruimte en kansen liggen meestal niet voor het oprapen. In een complex speelveld van regelgeving, marktafhankelijkheid, eventuele erfkwesties en afnemende subsidies is het niet eenvoudig om te innoveren. Vanzelfsprekend gaat vaak de aandacht vaak naar de gebouwen, maar er liggen ook kansen voor innovatie op goedkope natuurgronden.Agro-ecologie biedt de mogelijkheid om het land vruchtbaarder en aantrekkelijker te maken met een variëteit aan productieve soorten zodat deze gronden op termijn op een duurzame manier rendabeler worden. Agro-ecologie wordt steeds meer toegepast als een manier om uit de systemische crisis te komen door voedsel- / grondstoffenproductie en natuur met elkaar te verbinden.

Goed nieuws: onze POP3 subsidie aanvraag om vier businesscases in bosbouwgebieden nader uit te werken is toegekend! We kunnen dus aan de slag! Lees ook ons persbericht  hierover.

Wie pakken deze vraag op?

In het voorjaar van 2016 hebben een flink aantal landgoederen, onder leiding van Frank Gorter, erfgenaam van landgoed Welna, samen met de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de vereniging van Bos- en Natuurterreinen (VBNE) en Hogeschool Van Hall Larenstein zich in de vorm van een leernetwerk over deze vraag gebogen. En daar kwam uit dat een complexe vraag als deze niet anders is op te lossen dan door te gaan experimenteren met mogelijke antwoorden en tijdens dat experiment zaken als regelgeving, de combinatie met open toegankelijkheid en beheer te onderzoeken. Ook bedacht deze groep dat de antwoorden ook wel eens per soort landgoed anders zouden kunnen uitpakken. Het ene terrein bijvoorbeeld is geschikt voor voedselbossen, het andere voor bosranden en heggen.

Wat hebben we gedaan?

Drie landgoederen in Gelderland, te weten landgoed Welna, Gosselink en Grootstal gingen in 2017 dit experiment aan. Samen met voedselbosexperts Wouter van Eck en Fransjan de Waard ontwikkelden we een cursus waarin het leernetwerk van voorjaar 2016 zijn vervolg kreeg. Niet wachten op subsidies maar gewoon beginnen, leren van de meesters en experimenteren op eigen land.

De cursus en de community of practice

Deze cursus was een groot succes. Op inhoudelijk vlak leren de cursisten over alle aspecten die te maken hebben met het ontwikkelen van voedselbossen en vervolgens specifiek over de situatie in bestaande natuurgebieden. Het grootste deel van de cursisten kon deze kennis gelijk toepassen op eigen land of land waarop ze werkten en dit maakte  dat de cursisten ook enorm van elkaar en elkaars situaties leerden. De groep van 2017 bestond uit een inspirerende mix van landgoedeigenaren, bosbeheerders en nieuwe ondernemers/boeren die elkaar prachtig aanvult en ook het komende jaar bij elkaar wil blijven in een community of practice. De nieuwe jaargang voegt zich hier halverwege het jaar bij.

Over deze cursus zijn nu twee blogs geschreven
Halverwege het jaar
Aan het einde van de cursus

of zie hieronder twee korte interviews, gemaakt door Joris van der Kamp met Kien van Hövell, van het deelnemende landgoed Grootstal en Yvonne Courage, één van de andere deelnemers, over hun ervaringen vorig jaar.

Wat doen we?

In 2017 hebben we een POP3 innovatiesubsidie-aanvraag gedaan om op landgoed Welna en viertal voedselbos-variant businesscases te ontwikkelen die enerzijds specifiek voor dit gebied van 11 hectare bosbouw/natuurgebied kunnen worden ingezet en anderzijds generiek in te zetten zijn door andere boseigenaren. Het worden modellen waar je als eigenaar mee kan spelen. Voedselbossen zijn op termijn zeer winstgevend, maar de aanloopinvesteringen zijn er ook. Met deze businesmodellen kunnen eigenaren precies uitrekenen wanneer investeringen zich terug gaan verdienen.  Deze aanvraag is in januari 2018 positief beoordeeld en we zijn dus aan de slag! Lees ook ons persbericht hierover.

Benieuwd? Neem contact op met Frank Gorter of Marieke Karssen of abonneer je op de nieuwsbrief.


Frank Gorter


Marieke Karssen


Wouter van Eck


Fransjan de Waard


Pauline Pels

vlag Europese Unie

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.