Project Description

Ja zeg… gaan we nu ook al oogsten uit de bossen?

Boeren worden zich steeds meer bewust van hun rol in de ecologie van het platteland. Overal zijn projecten gaande waarin boeren nieuwe manieren ontwikkelen om èn te produceren èn voor de natuurlijke gezondheid van het gebied te zorgen. Denk aan akkerranden, of voedselrijke hagen tot zelfs voedselbossen toe.

Voor bosbouwers speelt dezelfde soort problematiek, maar dan vanuit de natuur geredeneerd. Deze discussie wordt nog nauwelijks gevoerd. De meeste mensen hebben de overtuiging dat in Nederland de natuur ongemoeid en ongerept moet worden gelaten. In werkelijkheid leveren de meeste bossen gewoon wat op in de vorm van houtproductie, recreatie en jacht.

Wij stellen dat het huidige bos te vaak te weinig ecologische waarde levert. Onze visie is dat wij met voedselproductie een gezond ecosysteem voor de bossen kunnen opbouwen. Ook stellen we dat hierdoor dezelfde grond economisch veel meer kan opleveren dan deze nu doet. Dit komt ten goede aan het huidige beheer dat naar duurzame economische dragers zoekt. Bovendien willen wij de dialoog hierover op gang krijgen en laten zien dat bosbeheerders vrijwel dezelfde problemen hebben als boeren.

Vier businesscases voor landgoed Welna en iedereen

In het voorjaar van 2017 hebben Landgoed Welna en The Plant een POP3 subsidie (50% provincie Gelderland en 50% EU) ontvangen om vier businesscases te ontwikkelen voor vier thematisch onderscheiden soorten voedselbos die uitgaan van een bosbouwsituatie. Deze vier modellen hebben we ook vertaald naar een online model waarmee iedereen zelf aan de slag kan gaan.

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein hebben 14 hectares lariksbos op landgoed Welna zeer goed bekeken en ons een mooie nul-meting gegeven. De Economy Transformers hebben ons begeleid bij het vinden van de verbinding met het speelveld en daar zoveel mogelijk input uit te verzamelen. Frank Janssen heeft een prachtige mini-documentaire opgeleverd. De Bosgroepen hebben zich over alle relevante wet-, subsidie- en regelgeving gebogen. Wouter van Eck, Fransjan de Waard, Marc Buiter en Evelien Derksen hebben vier prachtige ontwerpen en economische calculaties opgeleverd en The Plant heeft dit doorontwikkeld tot een online model.

Bekijk de resultaten op Haal voedsel uit het bos

Minidocumentaire over de brainstormdag en de grote vragen met betrekking tot voedselbossen in natuurgebieden.

Modulair professioneel cursuspakket

Sinds 2017 organiseren we met ongeveer dezelfde groep mensen en organisaties de cursus Haal voedsel uit het bos. In 2017 vond deze cursus plaats op drie landgoederen en in 2018 op éen landgoed en twee voedselbossen van verschillende ouderdom, Ketelbroek en Lekker Landgoed. Dit jaar ontwikkelen we de kennis weer verder en splitsen we hem op in drie delen: algemeen, ontwerp en businesscase. Deze delen zijn in alle combinaties te volgen. De algemene kennis is interessant voor iedereen. Hierin leer je wat een voedselbos is. Daarna splitsen we waarschijnlijk op. De ontwerper wil andere dingen weten dan de penningmeester of rentmeester of ondernemer. Maar je kunt ook alles tot je nemen: drie prachtige modules, aangevuld met minimodules.

Op inhoudelijk vlak leren de cursisten in het algemene gedeelte over alle aspecten die te maken hebben met het ontwikkelen van voedselbossen. Ontwerp en begroting wordt ook kort behandeld, maar, lerende van vorige jaren, weten we dat ontwerp en businesscase apart verdieping nodig hebben en dat niet iedereen allebei wil weten. Vandaar dat we de cursus die oorspronkelijk 10 dagen duurde, nu opsplitsen in 3 modules van ieder vijf dagen.

Schrijf je in voor de cursus

Ervaring van vorige jaren

In 2017 heeft Joris van der Kamp twee mooie filmpjes gemaakt over de cursus. Een met één van de deelnemers, over haar ervaring en een met Wouter van Eck over het ontwikkelen van voedselbossen in natuurgebieden.

Ga naar Voedsel uit het bos
vlag Europese Unie
Provincie Gelderland

Mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland en provincie Gelderland.