Project omschrijving

Voedsel uit bossen is een enorme stap

Voedselbossen zijn hip. Het idee is catchy, en overal worden ze gestart. Maar, er zijn nog maar weinig mensen die er echt iets vanaf weten en veel te veel mensen zijn ermee bezig zonder te beseffen hoe weinig ze er eigenlijk van af weten. The Plant speelt precies op dit raakvlak, een steeds grotere rol. Een rol van bewustwording, educatie en zich ook steeds meer verdiepend in verdienmodel en bewijslast.

De cursus is de basis

In 2016 besloten Marieke Karssen van The Plant en  Frank Gorter, erfgenaam van een groot bosbouwlandgoed op de Veluwe, Welna, de FPG, VHL en een aantal geïnteresseerde landgoederen, de eerste versie van de cursus Haal voedsel uit het bos te organiseren. Deze cursus ging in 2017 van start onder bezielde leiding van docenten Wouter van Eck en Fransjan de Waard en richt zich op serieuze plannen voor serieuze voedselbossen en ook steeds meer op mensen die van het ontwerpen of beheren van voedselbossen hun vak willen maken. Sinds 2019 is de klassieke jaartraining vervangen door een modulaire aanpak met een nog bredere docentenroep en daar wordt deze lijn steeds sterker doorgezet. De drie jaargangen cursisten vormen samen een community die elkaar blijft ontmoeten en kennis met elkaar blijft delen. Ook worden er in ieder geval jaarlijks events georganiseerd waarin men elkaar kan blijven ontmoeten.

Lees meer over de cursus
de voedseluithetbos tool

Voedsel uit het bos

In 2018 heeft Stichting Voedselbosbouw, samen met en op basis van een door The Plant ingediend voorstel voor een POP3 subsidie, vier thema’s voor voedselbossen in bosgebieden uit kunnen werken. Tot in detail voor landgoed Welna en, gebaseerd op die data, een vereenvoudigd online model waarmee iedere voedselboseigenaar aan de slag kan om globaal in te schatten wat kosten en baten kunnen zijn voor zijn of haar land. Dit kan overigens ook landbouwgrond of andere bestemming zijn. Ook op het punt van bestemmingsvraagstukken hebben we in dat project, samen met De Bosgroepen onderzoek gedaan. Al deze onderzoeksresultaten hebben we vervolgens transparant en Open Source met de wereld gedeeld en is te vinden op https://voedseluithetbos.nl

Ga naar Voedsel uit het bos

Bewijslast en verdienmodel

Samen met communicatiebureau de Lynx, WENR, maatschap Ketelbroek en landgoed Welna gaat The Plant in 2020 aan het werk om op basis van het online dossier vier laagdrempelige tests te ontwikkelen waarmee alle voedselboseigenaren jaarlijks kunnen vertellen hoe het met de bodem, CO2 binding, biodiversiteit en diverse soorten oogsten van hun land is gesteld. WENR staat aan de lat voor de inhoud van de tests, de Lynx voor het vinden en binden van de testers en de bredere communicatie en The Plant tekent voor de ontwikkeling van het datamodel, de invoermodule en de dashboards die hier uit voort kunnen komen.

Lees het persbericht

The Plant werkt ook verder aan het economische verdienmodel en zal binnenkort excels publiceren waarmee (toekomstige) voedselboseigenaren hun eigen data zelf heel eenvoudig in kunnen verwerken en vergelijken met anderen. Ook is Marieke Karssen binnen de Green Deal trekker geworden van de werkgroep verdienmodel. Dit is breder dan alleen wat excels, maar omvat wel degelijk het ontwikkelen van ‘receptuur’ waarmee beginnende voedselboseigenaren snel, en op de juiste manier, kunnen starten.

Ga naar Voedsel uit het bos

Kennis is de kern

Want, om bij de inleiding terug te komen: voedselbosbouw is een zeer specifieke methode om met behulp van bomen en struiken eetbare gewassen te telen, die tegelijkertijd versneld bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit verbetert. Op basis van die dynamiek kun je vervolgens oogst weghalen èn werken zonder bestrijdingsmiddelen en mest. Die belofte kan dus allleen waar worden als je het bos op de juiste manier start en beheert.  Vandaar dat kennisgroei en bewijslast zo ontzettend belangrijk zijn.

Lees meer over de cursus

Team

Marieke Karssen
Marieke Karssen
Concept, online, communicatie en uitwerking rechtsvorm
Frank Gorter
Frank Gorter
Docent, netwerk en bosbouw
Pauline Pels
Pauline Pels
Project en support
Marcel Klein Legtenberg
Marcel Klein Legtenberg
Development