Project omschrijving

Hoe creëren we een landbouwsysteem met wortels in de grond?

The Plant, landgoed Welna en Stichting Voedselbosbouw hebben, samen met Van Hall Larenstein en de Bosgroepen, inmiddels diverse activiteiten en producten ontwikkeld. Allemaal met het doel om het kennisniveau over voedselbossen bij landeigenaren en toekomstige voedselbosboeren te verhogen en in algemene zin de bekendheid met het fenomeen te vergroten. De accenten binnen onze projecten liggen op de combinatie bosbouw, voedselbosbouw en landgoederen, en onze opleidingen focussen zich steeds meer op mensen die zich hier echt professioneel mee bezig willen houden. Denk aan ontwerpers, voedselboswachters, schouwers, maar ook aan alle mensen die bezig zijn met de daadwerkelijke -ook financiele- realisatie van voedselbossen, zoals landeigenaren, bosbeheerders, rentmeesters of juist mensen die een mooi idee hebben en land zoeken. Ook willen wij ons steeds meer bezighouden met het ontwikkelen van de bewijslast die de realisatie van voedselbossen in een stroomversnelling kan krijgen.

Vier businesscases voor landgoed Welna en iedereen

In het voorjaar van 2017 hebben Landgoed Welna en The Plant een POP3 subsidie (50% provincie Gelderland en 50% EU) ontvangen om vier businesscases te ontwikkelen voor vier thematisch onderscheiden soorten voedselbos die uitgaan van een bosbouwsituatie. Deze vier modellen hebben we ook vertaald naar een online model waarmee iedereen zelf aan de slag kan gaan.

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein hebben 14 hectares lariksbos op landgoed Welna zeer goed bekeken en ons een mooie nul-meting gegeven. De Economy Transformers hebben ons begeleid bij het vinden van de verbinding met het speelveld en daar zoveel mogelijk input uit te verzamelen. Frank Janssen heeft een prachtige mini-documentaire opgeleverd. De Bosgroepen hebben zich over alle relevante wet-, subsidie- en regelgeving gebogen. Wouter van Eck, Fransjan de Waard, Marc Buiter en Evelien Derksen van Stichting Voedselbosbouw hebben vier prachtige ontwerpen en economische calculaties opgeleverd en The Plant heeft dit doorontwikkeld tot een online model.

Bekijk de resultaten op Haal voedsel uit het bos

Minidocumentaire over de brainstormdag en de grote vragen met betrekking tot voedselbossen in natuurgebieden.

Modulaire professionele opleiding voedselbossen

Sinds 2017 organiseren we met ongeveer dezelfde groep mensen en organisaties de cursus Haal voedsel uit het bos. In 2017 vond deze cursus plaats op drie landgoederen en in 2018 op éen landgoed en twee voedselbossen van verschillende ouderdom, Ketelbroek en Lekker Landgoed. In 2019 ontwikkelden we de kennis weer verder en splitsten we hem op in drie delen: algemeen, ontwerp en businesscase. Deze delen zijn in alle combinaties te volgen.

  • De algemene module is  de basis en dus interessant voor iedereen die het kennisfundament wil leggen. Hierin leer je wat een voedselbos is.
  • De module ontwerp behandelt alle aspecten van een ontwerpproces: klantinterview/definitie, het schetsen, het uitwerken en het samenstellen van een beplantingslijst en eindigt met een presentatiedag waarin de deelnemers hun ontwerpen delen met elkaar.
    De module bedrijfsplan bewandelt een zelfde weg, maar dan met betrekking tot het bedrijfsplan. Je leert er over wet- en regelgeving, over rechtsvormen en begrotingen maken, maar gaat vooral aan de slag met je eigen plan, het grote waarom en het praktische hoe en wat. Deze module eindigt met een echte pitchronde, die je zal helpen om je plan echt op scherp te krijgen.

Behalve de jaarcursus ontwikkelen we langzamerhand ook een zeer interessante community van ex-cursisten. Deze groep willen we telkens weer bij nieuwe projecten, events, presentaties en minimodules betrekken.

Schrijf je in voor de cursus

Ervaring van vorige jaren

In 2017 heeft Joris van der Kamp twee mooie filmpjes gemaakt over de cursus. Een met één van de deelnemers, over haar ervaring en een met Wouter van Eck over het ontwikkelen van voedselbossen in natuurgebieden.

Lees meer over de cursus

Team

Marieke Karssen
Marieke Karssen
Concept, funding, verdienmodel
Frank Gorter
Frank Gorter
Voedselbosbouwer, Landgoed Welna
Joms Calma
Joms Calma
Back end development
Sido Dekker
Sido Dekker
frontend en design
Weruschca Kirkegaard
Weruschca Kirkegaard
Ontwerpmodule en social media
vlag Europese Unie
Provincie Gelderland

Mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland en provincie Gelderland.