Lokale voedseldata moeten een gemeenschappelijke waarde blijven

Vorige week was ik te gast op een avond georganiseerd door de Drechtse stadsboeren in samenwerking met het netwerk Stadslandbouw. Ik kreeg 10 minuten om iets te vertellen over de zojuist door mij en mijn team ontwikkelde marktplaatssoftware Food Value. Met deze tool kunnen lokale voedselgroepen zichzelf makkelijk organiseren en ik wil natuurlijk dat deze tool zo snel mogelijk door zo veel mogelijk groepen gebruikt wordt. Hiermee worden lokale voedselketens versterkt en dat is goed en gezond voor alles.

Het was al laat dus ik hield het inderdaad kort. En ik sprak het uit voor ik het wist:  het internet is mislukt, de deeleconomie ook en ik ben er al die jaren bij geweest en er enorm door gefrustreerd. Ik wil dat Food Value zo wordt vormgegeven dat het hier met de data wel goed gaat. Het sociale kapitaal dat deelnemers opbouwen moet van de deelnemers zijn en niet van een niet-transparant georganiseerde software-dataminer. Jouw data is van jou en jij als deelnemer moet kunnen meebeslissen over de richting waarin de software wordt doorontwikkeld.

Het internet is niet meer van mij

Het internet beloofde transparantie en vrijheid te brengen. Het beloofde te democratiseren en gewone mensen meer macht te geven. De deeleconomie beloofde nog meer: we zouden als gewone mensen minder met geld doen, en meer gaan delen en in communities samenwerken in plaats van in hiërarchieën. Maar dat is allemaal helemaal niet waar geworden. Democratie loopt groter gevaar dan ooit. Niemand weet meer wie wat zendt en wat waar is en wat niet. We ervaren nauwelijks nog de vrijheid en het gemak dat internet beloofde en ook wel bracht, maar ervaren vooral steeds grotere druk om altijd aanwezig te zijn, en altijd happy, en succesvol. We voelen ons een prooi, constant bespied en niet wij profiteren van al dat delen, dat doen volkomen ontransparante organisaties als Facebook, Google, Airbnb en Uber. De grote bedrijven op internet zijn inmiddels too big to fail en in flink wat opzichten machtiger dan zelfs staten zijn.

Toch ben ik, als gewoon mens ook machtiger geworden. Ik heb elke dag een supercomputer in mijn handen waarmee ik waanzinnig mooie beelden kan maken, iedereen over de hele wereld vrijwel gratis altijd kan bereiken en ik kan, als ik er maar flink tijd en moeite in stop, zonder geld een even grote influencer worden als een gevestigd merk. Maar wie wil ik influencen en waarom? En wat voor platform gebruik ik daarvoor? En van wie is dat sociale kapitaal waar ik dan zo hard voor werk? We opereren allemaal steeds meer in een wereld, een domein dat al niet meer transparant georganiseerd is, niet meer publiek.

Food Value is een kans om het goed te doen

Terug naar Food Value. Deze marktplaats-tool gaat primair over een beter bestaan voor boeren en het echt schaal krijgen in het lokaler, duurzamer en ecologischer worden van de landbouw. Want als boeren beter kunnen rondkomen, zijn ze meer gemotiveerd om te investeren in een gezondere bodem en in meer biodiversiteit en in de toekomst van hun bedrijf. Alleen dan wordt ons eten beter en verbetert de leefbaarheid en biodiversiteit van het platteland. Als we deze gedachte ook verbinden aan gezonder en lokaler eten, dan ben je niet alleen bezig met duurzaamheid, maar verstevig je die sociale component nog meer.

Toen ik de tool vorig jaar echt ging testen en afronden, diepte het hele concept zich nog meer  uit. Food Value voedselgroepen gaan over vertrouwen, en alleen dan haal je dat dominante, allleen op prijs met elkaar zakendoen uit een systeem. De lokale voedselmarkt is geen keten maar een cirkel. Het gaat letterlijk over elkaar leren kennen, langdurige zakelijke relaties en samen steeds mooier voedsel (mogelijk) maken.

Ook de belangrijke rol van het eigenaarschap over de data werd steeds helderder. De software waarmee de daadwerkelijke handel plaatsvindt is de motor van de groep. Als dat stilvalt, val je automatisch terug op telefoontjes, handwerk en excelletjes. En daarom neigen al die voedselgroepen naar hun eigen software, hun eigen mannetje.. omdat ze dan controle hebben over hun eigen motor en hun eigen data. Ik begrijp dat. Maar ik begrijp ook de nadelen van allemaal kleine groepjes met hoge kosten en nog steeds slechte software terwijl partijen als Amazon, Zalando, Jumbo en Albert Heijn zich ook al in dit veld beginnen te begeven.

lokale producten

Alle blauwe labels zijn lokale producten. Alle foto’s bij dit artikel zijn gemaakt tijdens de EIP-Agri workshop over de korte keten en tonen een nieuw markthalconcept in hartje Lyon waar vrijwel alles lokaal wordt ingekocht.

Meervoudige waarde creëert nog meer waardes

Ik wil over vijf jaar door Nederland rijden en zien dat overal saaie weilanden en lelijke maisakkers plaatsmaken voor diverse en gezonde lokale voedsellandschappen vol bomen, struiken, akkerranden, groenten, fruit, vogels, egels, kikkers etc. Ik ben er inmiddels van overtuigd dat al het land in dichtbevolkt Nederland primair voor een lokale markt zou moeten leveren en pas secundair voor een wereldmarkt.

Food Value wordt over vijf jaar overal op de wereld gebruikt. De software kan voor een heel laag bedrag worden gebruikt, en over vijf jaar is dat bedrag nog lager, want hoe meer groepen het gebruiken, hoe lager de prijs per groep kan zijn. Iedere deelnemer is deelnemer in zijn of haar lokale groep, maar de lokale groepen zijn ook deelnemer in de Food Value coöperatie die samen een meervoudige waarde creërende groep is. Jouw data is van jou, maar de metadata wordt met iedereen gedeeld en, als de ledenvergadering dat wil, ook met partijen buiten de coöperatie. Jij hebt, als deelnemer, ook een stem in de doorontwikkeling van de software en in wat er  met de data kan en mag gebeuren. De winst van de coöperatie zal besteed worden aan het steeds beter maken van de software en dat de eruit te destilleren kennis zo goed mogelijk zal worden ingezet. Stel dat de data laat zien dat lokale voedselgroepen in bijvoorbeeld Gelderland per jaar 2 miljoen omzet genereren voor 50  boeren, dan is dat niet alleen een geweldig  instrument om impact mee te meten, maar zelfs om beleid mee te sturen en minimaal geweldige kennis voor nieuwe groepen en regio’s, en dus als zodanig weer een nieuwe waarde.

Presentatie over de doorontwikkeling tijdens de  Startup Delta Summit