Voedselbossen: beloven is mooi, meten is beter!

Laagdrempelige tests, toegankelijk voor alle voedselboseigenaren

Al jaren zoemt het rond: met voedselbossen kunnen, na een flinke wachttijd van minimaal vijf jaar, enorme oogsten worden behaald. Zowel ecologisch als economisch. Veel mensen kunnen dit niet geloven. Resultaten van € 10.000 per hectare of meer is te mooi om waar te zijn. Maar, de voedselbossen die al een tijdje onderweg zijn laten bijzondere dingen zien: onverwacht hoge biodiversiteit, vrij snel al na de start, een enorme stijging van de bodemkwaliteit en, als gevolg daarvan, goede oogsten en lage ziektegevoeligheid.

Om eindeloze discussie om te buigen naar bewijslast start een samenwerkingsverband van communicatiebureau de Lynx, Wageningen Environmental Research, landgoed Welna, maatschap Ketelbroek en The Plant in november 2019 een met Gelderse POP3gelden gefinancierd project waarin laagdrempelige tests worden ontwikkeld waarmee iedere voedselboseigenaar zelf de bodemvruchtbaarheid, de biodiversiteit, het CO2 bindend vermogen en de oogsten van zijn of haar eigen voedselbos kan meten. De tool zal ook technisch gezien zo laagdrempelig als mogelijk worden: de meeste data kunnen, snel en simpel, via de mobiele telefoon worden toegevoegd.

Online onderzoek in de breedte en een Open Data bestand

In dit project gaan we de breedte verkennen. Hoe meer voedselbossen er meedoen, hoe interessanter deze data wordt. Maar ook, hoe meer werk om die te verzamelen. Vandaar dat wij een online dashboard ontwikkelen, waar voedselboseigenaren zelf hun online dossier kunnen bijhouden en dus ook zelf de data komen brengen.  Als model gebruiken we het door stichting Voedselbosbouw ontwikkelde schema om landgebruik weer te geven en het binnen de Greendeal Voedselbossen ontwikkelde kader om het begrip voedselbossen af te bakenen.

Landgebruikschema van stichting Voedselbosbouw Nederland

De beloning is tweeledig: iedere eigenaar kan nu ontwikkeldata over het eigen bos overzichtelijk bijhouden en, kan bovendien de eigen ontwikkeling vergelijken met andere voedselbossen.

De beloning voor publiek beleid en onderzoek is er ook: iedereen die meedoet verplicht zich aan de Open Data gedachte: als je meedoet deel je je geanonimiseerde metadata met het onderzoek en – na afloop van het project – een open databron. Het is uiteindelijk namelijk in ieders belang dat de bewijslast over voedselbossen zo snel als mogelijk wordt opgebouwd.

Meer over het project

Het project gaat een jaar duren. In het eerste kwartaal van 2020 ontwikkelen we de tests en de software. In het tweede kwartaal gaan we dit uitvoerig testen met een kleine groep voedselboseigenaren en vanaf kwartaal 3 vergroten we deze groep. In het vierde kwartaal sluiten we dit project af met een symposium waarin we het startsein geven voor alle voedselboseigenaren om de data van hun land te gaan meten.

Dit project bouwt voort op een eerder POP3project, https://voedseluithetbos.nl

In dit eerdere project werden vier voedselbosthema’s voor de bosbouw ontwikkeld, die ook generieker van toepassing kunnen zijn op andere voedselbossen. Iedereen met (plannen voor) een voedselbos kan hier al een dossier aanmaken en spelen met verschillende thema’s en verdienmodellen. Dit nieuwe project is dus een doorontwikkeling van dit al bestaande dossier.

Neem bij vragen gerust contact op met projectleider Marieke Karssen.