Voedsel uit bossen is een enorme stap

Voedselbossen zijn hip. Het idee is catchy, en overal worden ze gestart. Maar, er zijn nog maar weinig mensen die er echt iets vanaf weten en veel te veel mensen zijn ermee bezig zonder te beseffen hoe weinig ze er eigenlijk van af weten. The Plant speelt precies op dit raakvlak, een steeds grotere rol. Een rol van bewustwording, educatie en zich ook steeds meer verdiepend in verdienmodel en bewijslast.

Kennis is de basis

In 2016 besloten Marieke Karssen van The Plant en  Frank Gorter van Landgoed Welna, de FPG, VHL en een aantal geïnteresseerde landgoederen, de eerste versie van de cursus Haal voedsel uit het bos te organiseren. Deze cursus ging in 2017 van start onder bezielde leiding van docenten Wouter van Eck en Fransjan de Waard en richt zich op serieuze plannen voor serieuze voedselbossen en ook steeds meer op mensen die van het ontwerpen of beheren van voedselbossen hun vak willen maken. Sinds 2019 is de klassieke jaartraining vervangen door een modulaire aanpak met een nog bredere docentengroep en daar wordt deze lijn steeds sterker doorgezet. De drie jaargangen cursisten vormen samen een community die elkaar blijft ontmoeten en kennis met elkaar blijft delen. Ook worden er in ieder geval jaarlijks events georganiseerd waarin men elkaar kan blijven ontmoeten.

Lees meer over onze opleidingen
voedselbos

Businesscases

In 2018 heeft Stichting Voedselbosbouw, samen met en op basis van een door The Plant ingediend voorstel voor een POP3 subsidie, vier thema’s voor voedselbossen in bosgebieden uit kunnen werken. Tot in detail voor landgoed Welna en, gebaseerd op die data, een vereenvoudigd online model waarmee iedere voedselboseigenaar aan de slag kan om globaal in te schatten wat kosten en baten kunnen zijn voor zijn of haar land. Dit kan overigens ook landbouwgrond of andere bestemming zijn. Ook op het punt van bestemmingsvraagstukken hebben we in dat project, samen met De Bosgroepen onderzoek gedaan. Al deze onderzoeksresultaten hebben we vervolgens transparant en Open Source met de wereld gedeeld en is te vinden op https://voedseluithetbos.nl

Lees meer

Meet je voedselbosoogst

The Plant, WENR en De Lynx ontwikkelden het afgelopen jaar de tool ‘Meet je voedselbosoogst’, waarmee het mogelijk is dat voedselboseigenaren zelf, zonder kosten, de vele oogsten van zelfs al jonge voedselbossen kunnen meten en bijhouden. Denk aan CO2, biodiversiteit, de bodem en natuurlijk de economische oogten. Toegang tot de tool is gratis, bediening is getest en zeer eenvoudig en de methode is wetenschappelijk onderbouwd.
Op 29 oktober ging de tool live tijdens een webinar waarin Wouter van Eck van Foodforest Ketelbroek, Jeroen Schütt van WENR en Marieke Karssen van The Plant je alles vertelden over de diverse oogsten van ook jonge voedselbossen, de wetenschappelijke methodiek van de tool en hoe alle voedselboseigenaren samen straks via deze tool en een Open Databron gaan helpen om die sceptische investeerders en boeren te overtuigen van de vele oogsten van een voedselbos.
Lees het verslag

Kennis is de kern

Want, om bij de inleiding terug te komen: voedselbosbouw is een zeer specifieke methode om met behulp van bomen en struiken eetbare gewassen te telen, die tegelijkertijd versneld bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit verbetert. Op basis van die dynamiek kun je vervolgens oogst weghalen èn werken zonder bestrijdingsmiddelen en mest. Die belofte kan dus allleen waar worden als je het bos op de juiste manier start en beheert.  Vandaar dat kennisgroei en bewijslast zo ontzettend belangrijk zijn.

Lees meer over onze opleidingen